Jana Budáčová, Róbert Beňo, Peter Pilinský (predseda SZ) rator" content="Adobe GoLive"> Skladka nepatri do mesta!

! A K T U Á L N E !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Máš dosť?

PRÍĎ DAŤ ČERVENÚ KARTU FICOVI

osobne v stredu 9.6.2010 o 17:00 na nám. Slobody pred Úrad vlády.

 
Využite príležitosť vystaviť účet Ficovej vláde za štyri roky porušovania pravidiel právneho štátu.

   

Na proteste vystúpia aj:

Ján Štrasser, Tomáš Janovic, Andrej Bán, Juraj Kušnierik, Daniel Pastirčák.Občianska iniciatíva „Skládka nepatrí do mesta“

s účasťou mimovládnych organizácií a občianskych iniciatív:

- Občan, demokracia a zodpovednosť

- Via Iuris, centrum pre práva občana

- Aliancia Fair-Play

- Centrum pre filantropiu

- Centrum pre trvaloudrzatelne alternativy

- Petičný výbor Petície proti výstavbe megakasína

- Protikorupčná pracovná skupina Ekofóra


* Bezplatná doprava- AUTOBUS na protest 9.6.2010 bude pristavený pred MsÚ Pezinok o 16.00 hod.


Propagácia protestu na SME.sk

http://vybrali.sme.sk/novinky/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.6.2010 - PROTEST PRED ÚRADOM VLÁDY SR

Protest Pezinčanov proti svojvôli moci.

Príď ho podporiť. Už nejde len o Pezinok!                   

Pred Úradom vlády v stredu 2.6.2010 o 9:30 hod.

Vláda Róberta Fica stále nereaguje na protesty Pezinčanov.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR nepokračuje  v začatom mimo odvolacom konaní.

Skládka má zrušené stavebné povolenie aj súhlas na ukladanie odpadov.

Skládka sa denno-denne zaváža odpadom.

Došlo k hrubému porušovaniu práv občanov.

Nejde len o Pezinok, kauza skládka symbolom krivosti tejto vlády.

PRETO je treba pokračovať v protestoch.

Občianska iniciatíva Skládka nepatrí do mesta.

súvisiace články:

http://tv.sme.sk/v/15773/fico-pozval-redaktorku-sme-na-pohar-vina.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.5.2010 - PROTEST PRED ÚRADOM VLÁDY SR

Demonštrácia proti skládke a za spravodlivosť

 

Pred Úradom vlády v stredu 26.5.2010 o 9:30 hod.

 

Vláda Róberta Fica nereaguje na protesty Pezinčanov. Pezinčania žiadajú, aby Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR pokračovalo v začatom mimo odvolacom konaní, v ktorom má preskúmať územné rozhodnutie. Ministerstvo však nekoná a zdôvodňuje to zaslaným Oznámením, v ktorom namiesto územného rozhodnutia skúmalo územný plán. Oznámením však nie je možné v zmysle zákona konanie skončiť, v konaní treba v zmysle zákona rozhodnúť.

 

Pri povoľovaní skládky v Pezinku sú úradníci tejto vlády zodpovední aj za:

- vylúčenie všetkých účastníkov územného konania, okrem navrhovateľa – firmy pod vedením Jána Mana staršieho,

- o územnom rozhodnutí rozhodoval úrad pod vedením prednostu, ktorý bol zároveň majiteľom pozemku pod skládkou a synom žiadateľa o povolenie; dnes je na čele spoločnosti prevádzkujúcej skládku,

- povolenie skládky v území napriek zákazu v územnom pláne,

- utajovanie územného rozhodnutia ako obchodného tajomstva,

- pojednávanie  na Silvestra na inšpektoráte životného prostredia,

- výstavba skládky ešte pred vydaním právoplatného stavebného povolenia,

- výstavba skládky napriek 3 zákazom skládku stavať,

- inšpektorátom nezistená výstavba skládky, následne však po protestoch zistené nelegálne postavenie 6 stavebných objektov,

- zmiznutie rozhodnutia, vydaného v prospech Pezinčanov, zo spisu Inšpekcie ŽP,

- výmena zadnej strany stanoviska prokuratúry,

- predstierané a inšpekciou nepreverené postúpenie práv z spoločnosti Ekologická skládka na Westminster Brothers,

- skolaudovanie skládky napriek zosuvom pôdy, poškodeniu stavby  a stanovisku znalca o nestabilite svahov,

- úradník, ktorý vypracoval povolenie na skládku, zrušené Najvyšším súdom pre nezákonnosť, bol povýšený,

- zavážanie skládky odpadom napriek súdom zrušenému povolenia skládky

- zavážanie na základe rozhodnutia, ktoré nemáme vidieť

- postup ministerstva výstavby, ktoré dva roky po podaní podnetu napokon neskúmalo územné rozhodnutie, ale namiesto toho územný plán, na čo je kompetentný jedine súd.

 

Ktokoľvek z nás poruší zákon, musí za to niesť zodpovednosť. Nesmie to byť inak v prípade ľudí, ktorí za naše dane majú vykonávať službu!

Príďte podporiť protest proti skládke v Pezinku.

Občianska iniciatíva Skládka nepatrí do mesta

súvisiace články:

http://www.tyzden.sk/reportaze-tyzdna/pezincane.html

http://tv.sme.sk/v/15641/fica-skladka-v-pezinku-nezaujima-ani-pred-volbami.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.5.2010 - PROTEST PRED ÚRADOM VLÁDY SR

http://www.sme.sk/c/5382809/pezincania-pre-skladku-opat-protestovali-pred-uradom-vlady.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.5.2010 - PROTEST PRED ÚRADOM VLÁDY SR

Nedopusťme, aby právny štát skončil na Pezinskej skládke!

Príďte v stredu 12.5.2010  o 9:30, svojou účasťou podporiť  Demonštráciu pred Úradom vlády.

(pre Pezinčanov bude pristavený autobus o 8:30 pred starou požiarnou zbrojnicou, pri parku. Doprava je bezplatná)

Vláda Róberta Fica umožnila vybudovanie a následné zavážanie skládky odpadov  v Pezinku. Umožnila to napriek zákazu skládky v územnom pláne,  napriek niekoľkým výzvam štátnych orgánov zakazujúcich skládku stavať, napriek tomu, že prevádzkovateľ desať mesiacov predstieral prevod práv na iný subjekt. Umožnila to napriek tomu, že obyvatelia  Pezinka boli vylúčení  z územného povoľovania skládky, že im boli v stavebnom konaní utajované rozhodnutia, vymieňané zadné strany dokumentov. I keď je povolenie na prevádzkovanie skládky stále právoplatne zrušené rozsudkom Najvyššieho súdu SR  pre nezákonnosť, denne sa skládka zaváža odpadom.

Premiér Fico a podpredseda vlády Čaplovič v auguste minulého roka prehlásili, že skládka v Pezinku nebude. Výsledkom je, že človek, ktorý vypracoval nezákonné povolenie skládky bol povýšený, orgány činné v trestnom konaní po vyše troch mesiacov nereagujú na našu sťažnosť o preverovaní trestného oznámenia. Posledným počinom tejto vlády v kauze  Pezinská skládka je oznámenie Ministerstva výstavby SR v mimo odvolacom konaní, ktoré je v súčasnosti jedinou možnosťou preskúmania zákonnosti územného povolania. Ministerstvo v ňom oznamuje, že preskúmalo územné rozhodnutie skládky a nenašlo dôvody jeho nezákonnosti. Z oznámenia ale vyplýva, že ministerstvo neskúmalo to čo malo, teda zákonnosť územného rozhodnutia, ale skúmalo zákonnosť územného plánu, čo môže iba súd. Preto nemohlo nájsť rozpor územného rozhodnutia s územným plánom Pezinka. Vláda Róberta Fica môže zrušením územného rozhodnutia využiť poslednú možnosť ako napraviť stav, ktorý spôsobili jej úradníci.

Ak Pezinská skládka nebude zastavená, nenávratne poškodí Pezinok. Ak dovolíme, aby Tí, ktorí nám majú slúžiť, z nás robili sluhov, nenávratne to poškodí našu krajinu. Príďte preto na demonštráciu nedopustiť, aby právny štát skončil na Pezinskej skládke.

Občianska iniciatíva Skládka nepatrí do mesta

súvisiace články:

http://www.sme.sk/c/5368125/pezincania-budu-proti-skladke-protestovat-pred-uradom-vlady.html

http://www.sme.sk/c/5371511/pezincania-vysypali-pred-urad-vlady-kopu-smeti.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demonštrácia pred Ústavným súdom SR v Košiciach, v utorok 13.4.2010 o 11,00 hod.

Príďte nás podporiť.

+ videopozvánka týždenníka .TÝŽDEŇ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
nedeľa - 11. apríla 2010 - SME.sk

nedeľa 11.4.2010 - štart štafety z Pezinka
Foto: SME.sk, Eugen Korda

--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

nedeľa 11.4.2010 - prejazd Žarnovicou

--------------------------------------------------------------------------

pondelok 12.4.2010 - stretnutie s občanmi a aktivistami vo Zvolene

--------------------------------------------------------------------------

pondelok 12.4.2010 - obec Kriváň

--------------------------------------------------------------------------

pondelok 12.4.2010 - prejazd Rimavskou Sobotou a vjazd do okresu Revúca

--------------------------------------------------------------------------

pondelok 12.4.2010 - prejazd cez Rožňavu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
nedeľa - 11. apríla 2010 - TA3 - reportáž
Reportáž TA3 - Na bicykloch proti skládke
http://www.ta3.com/sk/reportaze/149950_na-bicykloch-proti-skladke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
piatok - 9. apríla 2010 - SME.sk - komentár Mariána Leška
Všetci sme pezinčania
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demonštrácia pred Ústavným súdom SR v Košiciach, v utorok 13.4.2010 o 11,00 hod.

Príďte nás podporiť...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
piatok - 9. apríla 2010 - TLAČOVÁ SPRÁVA iniciatívy Skládka nepatrí do mesta

Štafeta „Pezinok – Košice“ – ďalší protest proti skládke

V nedeľu (11.4.2010) o ôsmej ráno vyštartuje z pezinského námestia cyklistická štafeta do Košíc. Po troch dňoch, v utorok (13.4.2010) o 11.00 by štafeta mala doraziť na Hlavnú ulicu v Košiciach a pridať sa k ostatným Pezinčanom na demonštrácií  v súvislosti s konaním Ústavného  súdu proti skládke v Pezinku. Cieľom štafety je upozorniť na to, že problémy súdnictva a prístupu k spravodlivosti sa týkajú nielen Pezinčanov.

„Rozhodli sme sa ísť vyjadriť svoj názor aj do Košíc, kde Ústavný súd ešte v októbri vydal rozhodnutie, podľa ktorého sa skládka zaváža odpadom. Toto rozhodnutie nám zatajuje a odmieta sa k nemu akokoľvek vyjadriť. Dodnes ani nerozhodol o našej žiadosti vstúpiť do konania ako vedľajší účastníci,“ povedal Jaroslav Pavlovič z občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta. 

Každodenné ukladanie odpadu do Pezinka sa deje napriek tomu, že  podľa právoplatného rozsudku Najvyššieho súdu SR je skládka povolená v rozpore so zákonom a stavebné povolenie na ňu je zrušené.

Ústavný súd stále preskúmava, či neboli postupom a rozhodnutím Najvyššieho súdu SR poškodené ústavné práva prevádzkovateľa, spoločnosti Ekologická skládka a.s. Koná tak na základe sťažnosti tejto spoločnosti zo septembra minulého roka.

Najvyšší súd v máji zrušil rozhodnutia o povolení skládky v Pezinku, pre ich nezákonnosť. Ústavný súd však predbežne odložil vykonateľnosť tohto rozsudku, kým o sťažnosti prevádzkovateľa nerozhodne. Na základe tohto rozhodnutia Ústavného súdu prevádzkovateľ skládku zaváža odpadom. Toto rozhodnutie ústavný súd odmietol poskytnúť mestu Pezinok a tiež 1200 Pezinčanom, ktorí o neho požiadali.

Pezinčania nie sú účastníkmi konania pred Ústavným súdu, hoci boli žalobcami v konaní pred súdom Najvyšším, ktorý vyhovel ich žalobe. Požiadali preto Ústavný súd o  vstup do konania ako vedľajší účastníci. Ústavný súd totiž môže rozsudok Najvyššieho súdu o nezákonnosti skládky zrušiť a vrátiť mu vec na ďalšie konanie.

„Súdna ochrana absolútne zlyháva. Rozhodnú o našich právach bez nás a ešte nám to aj taja. Dodnes sa nevyjadrili k našej žiadosti. Takto nefunguje nezávislá a spravodlivá justícia,“ dodal Pavlovič.

Štafeta cyklistov pôjde naprieč Slovenskom sprevádzaná karavanom s heslom „Pezinčania proti skládke chcú spravodlivé súdnictvo“.  Po niekoľkotýždňovej štafete pred ministerstvom Životného prostredia, po viacerých mnohotisícových demonštráciách v Pezinku a viacerých protestoch pred úradom vlády, po dlhých bojoch na úradoch a na súdoch  Pezinčania ďalším vytrvalostným podujatím prezentujú nielen Ústavnému súdu, ale celému Slovensku svoje odhodlanie dotiahnuť ochranu svojho životného prostredia až do konca.

Predpokladaná trasa štafety a časový harmonogram:

Prvý deň - nedeľa: Pezinok, Senec, Sládkovičovo, Galanta, Šaľa, Nitra, Zlaté Moravce, Hronský Beňadik, Nová Baňa, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen

Druhý deň - pondelok: Zvolen, Kriváň, Lučenec, Rimavská Sobota, Figa, Tornaľa, Plešivec, Rožňava

Tretí deň - utorok: Rožňava, Moldava nad Bodvou, Šaca, Košice

V pondelok 12.4.2010 o 8.30 h sa účastníci štafety stretnú so zástupcami neziskových organizácií a aktivistami vo Zvolene.

Kontaktné osoby na štafete: Tomáš Pitoňák 0905 273042, Daniel Strapák 0905 607378, Marián Šipoš 0905 510988       

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kauza: Pezinská skládka

Chronológia prípadu

od 1964: Takzvaná „stará skládka“ v Pezinku, ktorá sa využívala ako povrchová baňa pre ťažbu ílu sa

zapĺňa odpadom.

1996: Starú skládku privatizuje akciová spoločnosť pod vedením Jána Mana staršieho.

1997: Štátne orgány prekvalifikovali starú skládku z miestnej na regionálnu.

1997: Krajský úrad v Bratislave schvaľuje používanie starej skládky na spracovanie odpadov aj

po roku 2000. Podľa neskoršieho rozhodnutia súdu rozhodol Úrad nezákonne.

september 2002: Ekologická skládka, a.s. žiada o územné povolenie na vybudovanie takzvanej

„novej skládky“ na mieste, kde ďalšou ťažbou ílu vznikla nová jama.

+ pokračovanie príspevku...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
pondelok - 9. november 2009 - SME.sk
Pezinčanov skládka opäť ženie do ulíc

Smeti v Pezinku neprekážajú ani inšpekcii. Prevádzkovateľ skládky ponúka odpad zadarmo.

BRATISLAVA. Pezinčania sa opäť chystajú do ulíc. Na štvrtok zvolali ďalšiu demonštráciu proti skládke odpadov neďaleko centra mesta, ktorú začal podnikateľ Ján Man pred pár dňami opäť zavážať. + pokračovanie článku

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
pondelok - 2. november 2009 - Tlačová správa obč. iniciatívy Skládka nepatrí do mesta

Pezinčania nesúhlasia s ukladaním odpadu a žiadajú Inšpekciu životného prostredia aby zakročila

Od štvrtka minulého týždňa začala spoločnosť Ekologická skládka a.s. zavážať skládku v Pezinku odpadom. V máji tohto roku Najvyšší súd SR pritom zrušil povolenia na skládku vydané Inšpekciou životného prostredia (SIŽP) a vrátil jej vec  na ďalšie konanie. Zavážanie skládky odpadom vysvetľuje spoločnosť Ekologická skládka a.s. tým, že Ústavný súd SR odložil svojim uznesením odklad vykonateľnosti  uvedeného rozsudku, čo podľa Ekologickej skládky znamená možnosť jej opätovného zavážania.

S uvedeným výkladom odkladu vykonateľnosti sa však Pezinčania nestotožňujú. Podľa JUDr. Jozefa Vozára, CSc. zástupcu riaditeľa a vedúceho Oddelenia súkromného práva Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied, „odklad vykonateľnosti prichádza do úvahy iba v prípade, ak rozhodnutie obsahuje výrok na plnenie nútene vymožiteľné v exekučnom konaní“.

„Výrok obsiahnutý v rozsudku Najvyššieho súdu, ktorým ruší povolenia na skládku nie je výrokom na plnenie a teda nejde o spôsobilý predmet odkladu vykonateľnosti. Odklad vykonateľnosti neumožňujem ukladanie odpadu na skládke“, povedala Zuzana Čaputová, právnička z občianskej iniciatívy.

Tento názor potvrdzuje aj advokát JUDr. Andrej Majerník, ktorý dodáva, že „zánik práva prevádzkovať skládku nastal právoplatnosťou uvedeného rozsudku Najvyššieho súdu SR a nie je tu už čo vykonávať. Preto som toho názoru, že tu z povahy veci nie je ani možný odklad vykonateľnosti. A ak aj Ústavný súd  SR vyhovel návrhu na odklad vykonateľnosti, potom je ho nesprávne interpretovať tak, že odkladom vykonateľnosti sa „ruší“, čo aj dočasne, právoplatnosť rozsudku NS SR a prevádzkovateľ má opäť práva vyplývajúce z povolenia.“

Vzhľadom na uvedené, spoločnosť  Ekologická skládka a.s. zneškodňuje odpady v Novej jame neoprávnene, keďže rozhodnutia, ktoré ju povoľovali boli právoplatne zrušené a odkladom vykonateľnosti nebola ich právoplatnosť dotknutá.

Z tohto dôvodu doručili  dnes predstavitelia Občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta podnet Inšpektorátu ŽP, aby ako orgán štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve, bezodkladne zastavila zneškodňovanie odpadov spoločnosťou Ekologická skládka, a.s. v priestore Novej jamy v Pezinku.

„V tejto kauze sme už boli svedkami mnohých podrazov  – vylučovania z konaní, utajovania rozhodnutí, nerešpektovania územného plánu, 10 mesiacov predstieranému postúpeniu práv na iného prevádzkovateľa, zmiznutých rozhodnutí, nezákonnej výstavbe. Pripravujeme ďalšie kroky a sme odhodlaní zabrániť valcovaniu našich práv“, povedal Jaroslav Pavlovič z OI.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
pondelok - 2. november 2009 - SME.sk
Smetiarske autá v Pezinku preverí inšpekcia

Viacerí právnici sú presvedčení, že skládku zavážajú nezákonne.

PEZINOK. Pezinskí aktivisti žiadajú úrady, aby zastavili vyvážanie smetí na spornú skládku odpadov neďaleko centra mesta.

Na skládku začali prúdiť smetiarske autá minulý týždeň potom, ako prevádzkovateľ skládky Ján Man oznámil, že mu to umožňuje rozhodnutie Ústavného súdu. + pokračovanie článku

Na skládke v Pezinku je od minulého týždňa opäť rušno. Či tam odpad vyvážajú legálne, je sporné.

Foto: SME – PAVOL FUNTÁL

Ilustrácia, SME - Shooty

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
nedeľa - 1. november 2009 - videokomentár časopisu TÝŽDEŇ
Pezinská skládka je otvorená
Právnička o. i. skládka nepatrí do mesta Zuzana Čaputová, starosta Viničného ktoré bude zvážať na pezinskú skládku odpad Štefan Lenghart, Primátor pezinka Oliver Solga a obyvatelia Viničného a Slovenského Grobu hovoria o rozhodnutí Ústavného súdu a živote v okolí skládky. + videokomentár
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
piatok - 30. október 2009 - SME.sk
Stĺpček Mariána Leška: Rovnejší
Keď ide o ústavné právo tisícov ľudí, čo sú presvedčení, že ich vlastnícke právo obmedzil zákon o mimoriadnych opatreniach pri výstavbe diaľnic, tak Ústavný súd  nebol schopný za 22 mesiacov rozhodnúť o tom, či vec prijme na ďalšie konanie a ani pozastaviť účinnosť sporných ustanovení zákona. + pokračovanie článku
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
piatok - 30. október 2009 - SME.sk
Na Pezinok sa opäť sypú smeti

Pezinskú skládku zavážajú odpadom z okolitých obcí. Starostovia si na definitívny verdikt nepočkali.

BRATISLAVA. Do Pezinka odvčera opäť prúdia smetiarske autá plné odpadu. Uznesenie Ústavného súdu, ktoré to spustilo, pritom zatiaľ videl málokto. Pezinčania sú navyše presvedčení, že skládku neotvára. + pokračovanie článku

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
štvrtok - 29. október 2009 - SME.sk
Na pezinskú skládku prichádzajú autá s odpadom
BRATISLAVA. Na pezinskú skládku od dnešného rána prichádzajú autá s odpadom. Ako pre TASR priblížil Ján Man ml., predseda predstavenstva spoločnosti Ekologická skládka, ktorá je prevádzkovateľom skládky, odpad pochádza z okolitých obcí v okrese Pezinok. + pokračovanie článku

Foto: SME - Pavol Funtál

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
streda - 28. október 2009 - SME.sk
Lipšic: Ústavný súd obyčajných ľudí nechráni
BRATISLAVA. Rôzny meter pri rozhodovaní Ústavného súdu SR v právnom štáte považuje podpredseda KDH Daniel Lipšic za neprijateľný. Lipšic tak dnes reagoval na "promptné" rozhodnutie Ústavného súdu SR vo veci pezinskej skládky týkajúcej sa sťažnosti spoločnosti Ekologická skládka, a.s. Ústavný súd totiž za jeden mesiac rozhodol o prijatí na ďalšie konanie a o pozastavení účinnosti rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, ktorým bola zablokovaná prevádzka pezinskej skládky. + pokračovanie článku
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
streda - 28. október 2009 - SME.sk
Ústavný súd zaskočil Pezinok

Ústavný súd v stredu šokoval Pezinčanov. Do mesta sa zrejme vrátia smetiarske autá.

BRATISLAVA. Spor o to, či má pri výstavbe skládky odpadov v tesnej blízkosti obydlí väčšie slovo investor, alebo mesto a jeho obyvatelia, sa po včerajšku opäť zamotal. + pokračovanie článku

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
štvrtok - 28. máj 2009 - PRAVDA.sk
Pezinčania vyhrali: Najvyšší súd zrušil povolenie na skládku
Najvyšší súd zrušil prvo, aj druhostupňové povolenie skládky odpadov v Pezinku, prípad vrátil na nové konanie. Súdne spory v tejto kauze sa začali žalobou Pezinčanov, ktorú adresovali na bratislavský krajský súd po tom, ako Slovenská inšpekcia životného prostredia vydala vlani v auguste integrované povolenie na výstavbu a zároveň na prevádzkovanie skládky odpadov. + pokračovanie článku

Ilustrácia: Danglár, PRAVDA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
štvrtok - 28. máj 2009 - SME.sk, príspevok + video
Súd: Skládku povolili nelegálne

Povoľovanie spornej skládky v Pezinku nebolo v poriadku. Rozhodnutia úradov zrušil Najvyšší súd.

BRATISLAVA. „Po dnešku budem svoje jediné dieťa presviedčať, aby sa z tohto štátu odsťahovalo.“ Takýmito slovami v decembri komentoval rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave posvätiť skládku odpadov v Pezinku jeho primátor Oliver Solga. On i aktivisti sa proti rozhodnutiu odvolali na Najvyšší súd a ten vo štvrtok rozhodol. + pokračovanie článku

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
štvrtok - 28. máj 2009 - TA3, príspevok + video
Najvyšší súd zrušil povolenie na prevádzku pezinskej skládky
Najvyšší súd (NS) SR dnes zrušil rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP), v ktorom potvrdila právoplatnosť integrovaného povolenia na výstavbu pezinskej skládky odpadov. Pezinčania sa na NS SR obrátili v januári tohto roku s odvolaním voči rozhodnutiu Krajského súdu v Bratislave. Ten v decembri 2008 zamietol ich žalobu proti rozhodnutiu SIŽP. NS SR vec vrátil na konanie inšpekcii. Proti rozsudku sa nie je možné odvolať.
+ pokračovanie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
utorok - 26. máj 2009 - SME.sk
Najvyšší súd pojednávanie o pezinskej skládke odročil
BRATISLAVA. Najvyšší súd SR dnes odročil na 28. mája pojednávanie o zákonnosti povolenia pezinskej skládky odpadov. Dôvodom tohto rozhodnutia je, že sa musí oboznámiť s novými dôkazmi, ktoré dnes predložili obe strany sporu. + pokračovanie článku
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dňa 26.5. o 10.00 bude Najvyšší súd SR pojednávať v kauze Pezinská skládka.

Prídte sa pozrieť, ako bude súd rozhodovať o Vašich právach.  

Pojednávanie je verejné a bude sa konať v budove Najvyššieho súdu, Župné námestie č. 13, miestnosť č. P-6, prízemie.

Vo veci môže padnúť finálny verdikt. Žalobou v septembri 2008 spochybnili Pezinčania zákonnosť povolenia skládky.
V decembri 2008 Krajský súd ich žaloby zamietol. Pezinčania a mesto Pezinok sa následne odvolali na Najvyšší súd, ktorý žiadajú o zrušenie povolení na skládku pre nezákonnosť.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
nedeľa - 3. máj 2009
Iniciatíva Skládka nepatrí do mesta - správa do médií

Dobrý deň,

Dovoľujeme si Vás  stručne informovať, že  v piatok ráno sme zistili uzatvorenie príjazdovej cesty na skládku odpadov v Pezinku. Brána je uzatvorená reťazou a cesta prehradená panelmi.  V  prílohe Vám posielame fotografiu, ktorá je Vám k dispozícii (autor Juraj Satury).

Predpokladáme, že k uzatvoreniu prístupovej cesty došlo prevádzkovateľom, a že sa podarilo zabrániť ďalšiemu ukladaniu odpadov až do rozhodnutia súdu. Dúfame, že je to signál o rešpektovaní tohto rozhodnutia prevádzkovateľom.

Napriek minulotýždňovej blokáde prístupovej cesty Pezinčanmi, podaní trestného oznámenia niektorými aktivistami a začatiu vyšetrovania celej veci políciou, pokračovalo ukladanie odpadu do štvrtka.

Od piatka 1.5. až do 8.5. ohlásili predstavitelia občianskej iniciatívy zhromaždenie pred Úradom vlády, s cieľom dosiahnuť rešpektovanie súdneho rozhodnutia štátnymi orgánmi a prevádzkovateľom. Vzhľadom na to, že následne, teda od piatka 1.5. 2009 až  doposiaľ je cesta na skládku zatarasená  a odpad sa neukladá, zhromaždenie pred Úradom vlády občianska iniciatíva organizovať zatiaľ nebude.

S pozdravom

Zuzana Čaputová
Jaroslav Pavlovič

foto: Juraj Satury

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
streda - 29. april 2009 - SME.sk (článok + 2x video)
Pezinčania blokovali skládku, odpad už vozia znova

Smetiarske autá zavážajú pezinskú skládku napriek zákazu Najvyššieho súdu. Na hodinu ich zastavila blokáda.

PEZINOK. Pezinskí aktivisti a radní včera na hodinu zablokovali príjazdovú cestu do areálu Pezinských tehelní, v ktorých sa nachádza sporná novovybudovaná skládka odpadov. K skládke sa tak nedostali smetiarske autá naplnené komunálnym odpadom zo širokého okolia. + pokračovanie článku

foto: SME

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
piatok - 24. april 2009 - SME.sk (článok + video)
Pezinok už zavážajú smetím

Majitelia skládky ani úrady si z rozhodnutia Najvyššieho súdu pozastaviť prevádzku skládky ťažkú hlavu nerobia.

PEZINOK. Do Pezinka začali tento týždeň jazdiť smetiarske autá s odpadom. Miestni záhradkári dokonca tvrdia, že  videli aj kamióny s rakúskymi značkami. Šéf spoločnosti Ján Man starší začal spornú skládku zavážať len pár dní po tom, ako médiá informovali, že mu to zakázal Najvyšší súd. + pokračovanie článku

Foto: SME

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
piatok - 17. apríl 2009 - SME.sk

Najvyšší súd pozastavil pezinskú skládku

Do Pezinka sa zatiaľ smeti voziť nebudú. Prevádzku skládky pozastavil súd.

BRATISLAVA. Obyvatelia Pezinka zaznamenali po sérii nepriaznivých rozhodnutí v kauze skládky odpadov dôležité víťazstvo. Najvyšší súd pozastavil prevádzku skládky až do definitívneho rozhodnutia o odvolaní Pezinčanov voči jej povoleniu. + pokračovanie článku

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
sobota - 21. február 2009
Na pezinskej skládke došlo k zosuvu pôdy

BRATISLAVA, PEZINOK. Na skládke odpadov v Pezinku, ktorú by mali v stredu kolaudovať, údajne došlo k zosuvu hliny. Pre agentúru SITA to dnes potvrdil Jaroslav Pavlovič z Občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta. + pokračovanie článku

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
piatok - 20. február 2009
Pezinská skládka čaká už len na pečiatku
PEZINOK.  Inšpektorát životného prostredia v Bratislave, ktorý skládku  odpadov v Pezinku vlani povolil, začal v týchto dňoch s jej kolaudáciou. (pokračovanie článku...)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
piatok - 5. december 2008
...ďakujeme všetkým, ktorí nám vyjadrujú podporu v našom boji Proti skládke,
za všetkých uvádzame mail od Petra:

Nie som Pezincan,ale velmi si vazim, co ste vsetci spolu dokazali.
Chcel by som zit v meste, kde nie je ludom jedno, ako ziju a co sa deje okolo nich, kde sa ludia dokazu spojit a obhajovat svoje zaujmy.

Zavidim Vam – nie skladku, ale to, co tato kauza vytvorila medzi Vami.
Som hrdy na to, ze mam kamaratov, ktori boli priamou ucastou tohoto pribehu.

Nech uz to dopadne akokolvek, to mnozstvo pozitivnej energie, ktore ste vyprodukovali by bolo skoda nechat si pokazit ...

 Vela energie a sil do dalsich dni – este nie je koniec.

 Peter

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
piatok - 5. december 2008 - SME.sk - Lukáš Fila
Videokomentár: Smutná bodka za pezinskou skládkou
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
štvrtok - 4. december 2008 - TA3 - TÉMA DŇA

...k rozhodnutiu Krajského súdu

Hostia Z. Čaputová, J. Pavlovič a P. Višváder (hovorca MZP)

Krajský súd zamietol žalobu Pezinčanov
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
štvrtok - 4. december 2008 - SME.sk
Krajský súd odobril spornú pezinskú skládku
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
štvrtok - 4. december 2008 - SME.sk
Aktivisti: Skládku stavajú stále Manovci
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
pondelok - 1. december 2008 - SME.sk
Práce na pezinskej skládke údajne stále pokračujú
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
streda - 26. november 2008 - AKTUALNE.sk
Pezinčania proti skládke: Sloboda je to, čo ťa irituje
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
streda - 26. november 2008 - SME.sk
Na Úrad vlády si posvietili Pezinčania
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.11.2008 - Fotogaléria z Demonštrácie pred Úradom vlády
PROTI SKLÁDKE v Pezinku
+ ĎALŠIE FOTO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
utorok - 25.11.2008 - Slovenský rozhlas - relácia Z prvej ruky

Link na diskusiu Kočner/Čaputová – 25.11. - Skládka v Pezinku

http://www.rozhlas.sk/inetportal/2007/index.php?lang=1&stationID=1&page=showRelacia&id=12&stationID=1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- v utorok 25.11. (po 16. dňoch) sme ukončili štafetu pred MŽP
z dôvodu rozhodnutia o zastavení stavby skládky.
Kampaň bude pokračovať inými formami.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedovoľme štátnym úradníkom,

- aby nám vnucovali skládku, proti našej vôli
- aby porušovali zákony
- aby ignorovali našu samosprávu, územný plán
- aby obhajovali záujmy investora na úkor nášho zdravia
- aby nám klamali do očí, vymieňali zadné strany dokumentov, zamieňali rozhodnutia, utajovali dokumenty
- aby nás vyhadzovali z konaní, ktoré sa týkajú našich práv
- aby nás svojou neschopnosťou ohrozovali na zdraví a živote
- aby zabudli na to, že ich poslaním je slúžiť ľuďom a spravodlivosti

Nedovoľme, aby právny štát skončil na Pezinskej skládke.
Našu kauzu sleduje celé Slovensko. Nevzdajme sa!
Príďte na demonštráciu proti skládke. Keď sme kričali v Pezinku,
nebolo nás počuť.
Príďte vyjadriť názor pred Úrad vlády.

V prípade záujmu o bezplatnú dopravu sa hláste v kancelárii prvého kontaktu MsÚ Pezinok
na tel.: 033/6901 113

VIDEOPOZVÁNKA na demonštráciu

http://www.youtube.com/watch?v=YX_eQkLy9E0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 14. deň

piatok - 21. november 2008

...podporili nás ďalšie osobnosti. Ďakujeme.

Laco Lučenič - hudobník

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 13. deň

štvrtok - 20. november 2008

...podporili nás ďalšie osobnosti. Ďakujeme.


VIA IURIS - centrum pre práva občana
Eva Kovačechová, Zuzana Fialová, Pavol Žilinčík - riaditeľ
Organizácia VIA IURIS nám pomáha a podporuje nás
počas celého trvania kauzy. Ďakujeme.

Gabriela Dzúriková - herečka SND

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 12. deň

streda - 19. november 2008

...podporili nás ďalšie osobnosti. Ďakujeme.Róbert Jakab - herec Astorka Korzo 90


Ladislav Hrušovský - - herec Astorka Korzo 90


Lukáš Latinák - herec Astorka Korzo 90


Marián Miezga - herec Astorka Korzo 90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 11. deň

utorok - 18. november 2008

...podporili nás ďalšie osobnosti. Ďakujeme.


Igor "Aidži" Sabo - hudobník
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 10. deň

piatok - 14. november 2008

...podporili nás ďalšie osobnosti. Ďakujeme.Zora Bútorová - sociologička
Martin Bútora - sociológ


Soňa Müllerová - moderátorka

Ľubomír Piktor a Katarína Aulitisová - Divadlo PIKI

Iveta Malachovská - moderátorka
Martin Malachovský - operný spevák

Anna Grusková - teatrologička

Kristína Farkašová - herečka, moderátorka


Tomáš Horváth - herec
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
piatok - 14. november 2008 - Hospodárske noviny - názor Tona Popoviča
Ako to pôjde ďalej?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 9. deň

štvrtok - 13. november 2008

...prišli nás podporiť ďalšie osobnosti. Ďakujeme.

Blaho Uhlár - režisér a dramatik

Alena Heribanová - moderátorka

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 8. deň

streda - 12. november 2008

...prišli nás podporiť ďalšie osobnosti. Ďakujeme.

Michal Kaščák - hudobník

Slávka Halčáková - herečka
Silvia Petöová - herečka

Petra Polnišová - herečka

Marián Geišberg - herecĽubica Trubíniová - environmentalistka, občianska aktivistka
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
streda - 12. november 2008 - SME.sk
Pezinčania cítia podporu. Známych aj neznámych
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 7. deň

utorok - 11. november 2008

...podporili nás ďalšie osobnosti. Ďakujeme.

Danica Jurčová - herečka

Viliam Klimáček - režisér

Zuzana Mistríková- dramaturgička a scenáristka

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
utorok - 11. november 2008 - PRAVDA.sk
Šesť dní protestnej štafety ministra nezlomilo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6. deň

pondelok - 10. november 2008

...prišli nás podporiť ďalšie osobnosti. Ďakujeme.

Alexander Bárta - herec

Juraj Kemka - herec

Primátor Pezinka Oliver Solga
so synom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 5. deň

piatok - 7. november 2008

...prišli nás podporiť ďalšie osobnosti. Ďakujeme.

Pavol Hammel - spevák

Henrieta Mickovičová - herečka

Majo Labuda - herec
Erik Peťovský - herec

Ivana Poláčková - speváčka

p. Balážová - primátorka Kremnice

Alexander Vágner - Združenie Slatinka Zvolen

Pavol Široký - predseda OZ Za matku zem

OZ Priatelia zeme -
- Katka Vráblová a Braňo Moňok

Martina Pavlíková a Jana Paulíková -
Združenie Slatinka Zvolen

Gymnázium Matky Alexie, Bratislava -
aktivisti proti globálnemu otepľovaniu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
piatok - 7. november 2008 - SME.sk
Pezinčania protestujú ďalej

foto SME: Vladimír Šimíček
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 4. deň

štvrtok - 6. november 2008

...podporili nás ďalšie osobnosti. Ďakujeme.

Boris Farkaš - herec
Patrik Lančarič - režisér

Ľubica Kolková - starostka obce Devín

Peter Pavlac - dramaturg SND

Ján Tupý - starosta obce Kočovce

Lucia Szabová - hovorkyňa
Greenpeace Slovensko


Peter Nováčik - podpredseda OZ Brečtan,
Nové mesto nad Váhom

Edo Chmelár - vysokoškolský pedagóg,
publicista

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
štvrtok - 6. november 2008 - časopis TÝŽDEŇ - videokomentár
Zuzana Čaputová o skládke v Pezinku
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 3. deň

streda - 5. november 2008

...prišli nás podporiť ďalšie osobnosti. Ďakujeme.

Zuzana Fialová - herečka

Ladislav Hegyi -
- poradca ministra ŽP Českej republiky
a predseda Priateľov Zeme-SPZ

Ján Štrba - fotograf


Tina Čorná - novinárka


Martin Črep - fotograf
Zuzana Fialová - herečka
Marcel Nemec - herec

Lenka Moravčíková - režisérka


Klára Surdusová - vizážistka

Gabriel Guštafík - poslanec MsZ v Pezinku

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 2. deň

utorok - 4. november 2008

Citát z dnešného článku v denníku Pravda:
"Najväčší občiansky protest v novodobej histórii Slovenska vrcholí"


...podporili nás ďalšie osobnosti. Ďakujeme.

Ján Štrasser - spisovateľ a textár,
Tomáš Janovic - spisovateľ a textár

Peter Majtán - primátor mesta Modra
Oliver Solga - primátor mesta Pezinok

František Slezák s manželkou -
- prokonzul Európskeho vinárskeho
rytierskeho stavu

Jana Plichtová - herečka a psychologičkaAdam Briestenský - spevák
Natália Hatalová - speváčka

Martin Hojsík - koordinátor toxickej kampane Greenpeace International
a Dana Mareková - právnička s ich synom

Kateřina Věntusová-biochemička, koordinátorka toxickej
kampane Greenpeace Slovensko


Karel Polanecký -
koordinátor energetickej kampane Greenpeace
a Katarína Bartovičová - fundraiserka Greenpeace

Eva Bednáriková -
- hovorkyňa
Priatelia Zeme SPZ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
utorok - 4. november 2008 - NOVY CAS.sk
VIDEO: Pezinčania vyrazili na nočný pochod proti skládke!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
utorok - 4. november 2008 - PLUS 1 DEN.sk
SKLÁDKA: Pezinčania prišli protestovať, minister hovorí o nátlaku
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
utorok - 4. november 2008 - SME.sk
Chrbet cíti nátlak
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 1. deň

pondelok - 3. november 2008

Aktivisti dnes pred Ministerstvom životného prostredia SR (MŽP SR) na Námestí Ľudovíta Štúra v Bratislave odštartovali občiansku štafetu proti výstavbe skládky v meste Pezinok.

Protestnú akciu prišli podporiť aj viaceré osobnosti verejného života - Zuzana Homolová, Marcela Laiferová, Zuzana Wienk, Peter Zajac, Mikuláš Huba, Daniel Pastirčák, Anton Popovič, Robo Roth, Ján Budaj a ďalší predstavitelia mimovládnych organizácií a verejného života. Ďakujeme.

Štart Občianskej štafety -
- 03.00 hod., Radničné námestie, Pezinok
Foto: Nový čas

Pokračovanie štafety pri Svätom Juri
Foto: Nový čas

Príhovor Jaroslava Pavloviča

Príhovor Zuzany Čaputovej

Minister ŽP SR - Ján Chrbet,
príhovor Olivera Solgu - primátora PezinkaZľava: Zuzana Homolová - speváčka,
Adam Briestenský - spevák,
Marcela Laiferová - speváčka,
Ján Budaj - komunálny politik,
Daniel Pastirčák - spisovateľ, kazateľ,
Fero Guldan - sochár,
Oliver Solga - primátor Pezinka

Príhovor mal aj Anton Popovič
hudobný skladateľ a dirigent

Juraj Rizman
riaditeľ Greenpeace Slovensko

Zuzana Wienk
výkonná riaditeľka
Aliancia Fair-play

Pavol Frešo - poslanec NR SR

Peter Zajac - predseda OKS
a profesor Humboltovej univerzity Berlin,
Ján Hacaj - Združenie Malokarpatských
vinárov a vinohradníkov,
Miroslav Král - poslanec MsZ Pezinok
Marian Šipoš - poslanec MsZ Pezinok

Martin Jóna - Strana zelených
Viera Klimeková - poslankyňa MsZ Pezinok,
Juraj Mesík - občiansky aktivista,
Mikuláš Huba - akademik, predseda Spoločnosti
pre trvalo udržateľný život,
Boris Strečanský - Centrum pre filantropiu-riaditeľ

Juraj Smatana
konateľ OZ Klub Strážov

Eliška Pätoprstá
koordinátorka
OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa

herec Robert Roth

Barbora Černušáková
koordinátorka
Priatelia Zeme CEPA

Ondej Dostál
riaditeľ Konzervatívneho
inštitútu M. R. Štefánika

+ fotogalériu ďalších osobností, ktoré vyjadrili podporu Občianskej štafete a jej idei vám budeme prinášať priebežne každý deň.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 1. deň

pondelok - 3. november 2008

Pezinčania odštartovali občiansku štafetu

BRATISLAVA. Aktivisti dnes pred Ministerstvom životného prostredia SR (MŽP SR) na Námestí Ľudovíta Štúra v Bratislave odštartovali občiansku štafetu proti výstavbe skládky v meste Pezinok.
Podľa Jaroslava Pavloviča z občianskej iniciatívy (OI) Skládka nepatrí do mesta potrvá akcia dovtedy, kým úradníci nerozhodnú v súlade so zákonmi a výstavbu skládky nezastavia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
piatok - 31. október 2008

Chrbet vymyslel, čo so skládkou. Stroskotal

v clanku je vysledok vcerajsieho (uz stvrteho ) rokovania s ministrom ZP. Vedu sa celkom vazne debaty a presviedcania o tom, ze okrem novej skladky by nam na starej skladke postavili plazmovy reaktor na spalovanie odpadu (aj nebezpecneho). Minister dokonca povedal, ze by na to mohla byt rychla EIA a zdroje z eurofondov...

 coskoro budeme publikovat podporne stanoviska dalsich pravnikov (5 docentov prava) k nasej situacii a tiez podporu znamych osobnosti, ktore nas podporia pocas stafety. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
piatok - 31. október 2008
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
pondelok - 27. október 2008

Posielame Vam odklik na výsledok z pondelkoveho stretnutia s ministrom ZP a tiez informaciu o stanovisku krajskeho prokuratora, v ktorom niekto vymenil tretiu stranu. Obe verzie stanoviska prokuratora, sme odovzdali mediám (zo stanoviska takto "zmizla" informacia o tom, ze bolo v maji vydane rozhodnutie, ktore rusilo povolenie skladky. Zaroven z Inspekcie zmizlo aj toto rozhodnutie - o nepovoleni skladky - a v auguste bolo vydane rozhodnutie opacne, o jej povoleni).

http://www.sme.sk/c/4146588/pezincania-chcu-protestovat-ak-ich-minister-nepodpori.html

Podla vysledku stvrtkoveho stretnutia spustime v pondelok 9.00 pred MZP v BA dalsiu obcianku akciu. Pojde o stafetu (budeme tam, kym nerozhodnu). Budeme radi, ak sa do akcie zapojite svojou pritomnostou. Ak viete uz teraz, napiste nam, kedy by ste mohli prist a na ako dlho, spravidla na hodinu alebo dve (budeme tam denne od 9.00 do 15.00)

Obcianska iniciativa Skladka nepatri do mesta

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
október 2008

Porovnanie výskytu onkologických ochorení v okrese Pezinok a na Slovensku

od roku 1978 do roku 2003 – muži

Druh onkologického ochorenia

RC pre

okr. Pezinok

RC pre

Slovensko

C01 - Zhubný nádor koreňa jazyka

11,3

2,3

C04 - Zhubný nádor ústnej spodiny

15,0

3,3

C06 - Zhubný nádor iných nešpecifikovaných častí úst

3,8

1,1

C09 - Zhubný nádor mandlí

7,5

3,6

C14 - Zhubný nádor iných častí pery, ústnej dutiny a hltana

3,8

0,7

C18 - Zhubný nádor hrubého čreva

41,3

37,0

C22 - Zhubný nádor pečene a vnútropečeňových  žlčových ciest

18,8

7,8

C26 - zhubný nádor iných častí tráviacich orgánov

7,5

1,5

C32 – zhubný nádor hrtana

22,5

11,1

C61 - Zhubný nádor predstojnice (prostaty)

56,3

43,3

C65 - Zhubný nádor obličkovej panvičky

3,8

0,8

C90 – Mnohonásobný myelóm a zhubné nádory z plazmatických buniek

7,5

4,1

RC je skratka relatívneho čísla, ktoré predstavuje počet prípadov ochorení prepočítaných na   100 000 obyvateľov daného územného celku

Porovnanie výskytu onkologických ochorení v okrese Pezinok a na Slovensku

od roku 1978 do roku 2003 - ženy

Druh onkologického ochorenia

RC pre

okr. Pezinok

RC pre

Slovensko

C00 - Zhubný nádor pery

3,5

0,8

C02 - Zhubný nádor nešpecifikovaných častí jazyka

3,5

0,4

C04 - Zhubný nádor ústnej spodiny

3,5

0,3

C16 - Zhubný nádor žalúdka

24,8

12,7

C18 - Zhubný nádor hrubého čreva

63,7

29,8

C19 - Zhubný nádor rektosigmoidového spojenia

14,2

5,6

C20 - Zhubný nádor konečníka

28,3

12,5

C23 - zhubný nádor žlčníka

21,2

7,2

C50 - Zhubný nádor prsníka

106,2

72,8

C54 - Zhubný nádor tela maternice

46,0

28,1

C56 - Zhubný nádor vaječníka

21,2

16,5

C73 - Zhubný nádor štítnej žľazy

17,7

6,3

C76 - Zhubný nádor inej a nepresne určenej lokalizácie

7,1

2,3

C84 –Periférne a kožné T-bunkové limfómy

3,5

0,4

C92 – Akútna Myeloická leukémia

10,6

3,0

C95 – Leukémia nešpecifikovaného bunkového typu

3,5

0,4

RC je skratka relatívneho čísla, ktoré predstavuje počet prípadov ochorení prepočítaných na   100 000 obyvateľov daného územného celku

Citácia obsahu stránok a výstupov analýz:   Ondrušová, M., Pleško, I., Safaei-Diba, Ch., Obšitníková, A., Štefaňáková, D., Ondruš, D: Komplexná analýza výskytu a úmrtnosti na zhubné nádory v Slovenskej republike [online]. Bratislava, Národný onkologický register SR, NCZI, 2007 [cit. 3.10.2008]. http://www.nor-sk.org/. ISBN 978-80-89292-05-9.

Dokument na stiahnutie: Porovnanie_vyskytu_onkologickych_ochoreni.doc
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
streda - 1.oktober 2008 - SME.sk
Fico odvolával za skládku v Pezinku. Aj s odmenami
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktuálny počet podpisov pod petíciami:
Výzva premiérovi Ficovi (ku dňu 30.9.2008) - 8668 podpisov

Petícia do Európskeho parlamentu (ku dňu 30.9.2008) - 6883 podpisov

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podpisovanie petičných hárkov počas Vinobrania v Pezinku.
V pozadí prezident SR Ivan Gašparovič, predseda BSK Vladimír Bajan
a primátor mesta Pezinok Oliver Solga
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finančná zbierka- účet zriadilo Mesto Pezinok
Podnikatelia aj občania môžu prispieť finančným príspevkom na čiastočnú úhradu nákladov spojených s protestnými akciami proti výstavbe skládky v Pezinku. Finančné prostriedky je možné posielať na:

č. účtu Mesta Pezinok 6602006001/5600, KS 0308, VS 7777 v správe pre prijímateľa je potrebné uviesť heslo SKLÁDKA.

Uvedené finančné prostriedky budú evidované vo zvláštnej rozpočtovej položke. O ich výške a použití budú občania informovaní.

Na uvedenú finančnú zbierku je možné prispieť aj v Kancelárii prvého kontaktu na MsU v Pezinku.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMÁCIA o podpisovaní petícií.

Podpisovať výzvu premiérovi Ficovi, Petíciu do Európskeho parlamentu a prispievať na finančnú zbierku Proti skládke (účet zriadilo Mesto Pezinok) je možné v pracovných dňoch v Kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade v Pezinku.

Počas Vinobrania bude k dispozícii stánok pred Mestským úradom.

Podpisovanie petícií aj cez internet

Je možné „podpísať“ VÝZVU premiérovi Ficovi a PETÍCIU do Európskeho parlamentu proti výstavbe skládky v Novej jame v Pezinku na nizsie uvedených adresách (na týchto adresách je možné prečítať si plné znenie výzvy a petície):

http://www.ekoforum.sk/peticia/pezinok-ficovi

http://www.ekoforum.sk/peticia/pezinok-ep

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIDEO z DEMONŠTRÁCIE na YouTube

Poznámka: video je rozdelené na 15 častí, ktoré sú k dispozícii v pravej tabuľke (Related Videos) nižšie uvedenej stránky

http://www.youtube.com/watch?v=r33wDDwAqUs
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fotogaléria z Demonštrácie proti skládke, 10.9.2008
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ceska televize - 10.9.08 - zivy vstup v hlavnych spravach na CT 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SLOVENSKY ROZHLAS, 10. 09. 2008 - Relacia Z prvej ruky - SKLADKA V PEZINKU

Hostia Zuzana Caputova a Marian Kocner.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
štvrtok - 11.september 2008 - NOVY CAS.sk
Stovky Pezinčanov opäť vyšli do ulíc protestovať proti skládke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
štvrtok - 11.september 2008 - SME.sk
Pezinok sa skládke naďalej aktívne bráni
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
september 2008

Spoluobčania,

Po dlhom boji Pezinčanov Inšpekcia ŽP povolila vybudovanie skládky v Pezinku. Ignorovala tým argumenty občanov Pezinka aj mesta Pezinok o rozpore zámeru s územným plánom a všeobecne záväzným nariadením. Orgán štátnej správy uprednostnil komerčný záujem navrhovateľa, uskutočňujúceho nepovolenú  stavbu, pred zákonnosťou a vôľou tisícov Pezinčanov.

Napriek tomu je tu možnosť na zvrátenie tohto nezákonného stavu:

- Ministerstvo ŽP môže relatívne rýchlo zrušiť rozhodnutie, ktoré skládku povoľuje v mimoodvolacom konaní, na ktoré sme dali podnet.

-  Súd môže nariadiť odklad vykonateľnosti rozhodnutia Inšpekcie ŽP, o ktorý sme požiadali, a tým by sa práce na skládke zastavili až do rozhodnutia súdu.

Petíciou na Európsky parlament požiadame o prešetrenie postupu štátnych orgánov, pre porušenie smerníc EÚ.

Príďte na demonštráciu, je to zrejme posledná šanca zabrániť stavbe skládky.

Vždy, keď sme vyšli do ulíc, veci sa pohli dopredu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
nedeľa - 24. august 2008
Aktuálne informácie občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta
Napriek tomu, že situácia je po vydaní rozhodnutia umožňujúceho výstavbu skládky vážna, občianska iniciatíva pripravuje rad krokov.

- Predovšetkým podáme žalobu na súd proti rozhodnutiu, ktoré skládku povoľuje, v žalobe požiadame aj o odklad vykonateľnosti rozhodnutia.

- Ďalej dáme podnet na preskúmanie uvedeného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní. O tomto podnete bude rozhodovať Ministerstvo ŽP.

- Zvažujeme podanie petície na Európsky parlament.

- Pripravujeme DEMONŠTRÁCIU na 10.9.2008.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
piatok - 22. august 2008, PEZINSKÁ TELEVÍZIA

MIMORIADNE VYSIELANIE

TV  PEZINOK odvysiela nezostrihaný záznam z tlačovej konferencie k problematike  "Skládka v Pezinku" v dňoch piatok 22.8.  - utorok 26.8. (pravdepodobne aj dlhšie), vždy o 20.00 h.

 Peter BITTNER - konateľ, riaditeľ TV PEZINOK, s.r.o.
www.tvpezinok.sk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
piatok - 22.august 2008, NOVÝ ČAS.sk
Primátor odmietol ponuku na lacný odvoz odpadu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
piatok - 22. august 2008, SME.sk
Skládku v Pezinku už stavajú aj oficiálne
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
štvrtok - 21. august 2008, HOSPODÁRSKE NOVINY
Komentár Róberta Kotiana - Skládka teda patrí do mesta
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
štvrtok - 21. august 2008, SME.sk
Komentár Mariana Leška - Ako sa skladá skládka
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
štvrtok - 21. august 2008, SME.sk
...z tlačovej konferencie Iniciatívy Skládka nepatrí do mesta, konanej v Bratislave
Aktivisti sa pokúsia zastaviť výstavbu skládky v Pezinku
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
streda - 20. august 2008, NOVÝ ČAS.sk
Odklepnuté! Skládka v Pezinku sa môže stavať!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
streda - 20. august 2008, SME.sk
Stĺpček Mariana Leška - Šliapu i po nás
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
streda - 20. august 2008, SME.sk
Pezinčania budú mať smeti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
pondelok - 18. august 2008
ROZHODLI!!!!!!

Vazeni priatelia,

Po niekolkych mesiacoch cakania Slovenska inspekcia zivotneho prostredia (SIZP) rozhodla vo veci kontroverznej skladky  v Pezinku. SIZP zamietla vsetky odvolania a budovanie skladky v Pezinku povolila.

V odovodneni uvedeneho rozhodnutia sa vobec nezmienila o nasom hlavnom argumente. I ked je situacia velmi zla, obcianska iniciativa  pripravuje rad pravnych a inych krokov. Prvym z nich je tlacova konferencia vo stvrtok o 10.00 v BA, kde bude informovat o podrobnostiach

Ak mate akekolvek napady, nazory, pripomienky k uvedenemu, budeme vdacni  ak nam ich date vediet prostrednictvom e-mailu skladkanepatridomesta@zoznam.sk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
štvrtok - 24. júl 2008
Právnici: Územné rozhodnutie pre skládku je nezákonné
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
utorok - 22. júl 2008
Fotogaléria: Výstava fotografií Proti skládke, Radničné námestie,
od 22.7 do cca 30.9.2008
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Priatelia,

pozývame Vás na Vernisáž výstavy fotografií

"Skládka nepatrí do mesta", dňa 22. júla - utorok, o 17.00 hodine, na Radničnom námestí (pod budovou Radnice).

Vystavované budú fotografie zo všetkých protestných akcii, ktoré sa v
tomto roku realizovali. Príďte sa pozrieť na seba, svojich známych alebo na
Pezinčanov, ktorí skládku odmietajú. Autormi fotografii sú Ján Štrba,
Juraj Smatana, Daniel Strapák, Elena Pätoprsta, Juraj Rizman.

Priďte na dobré fotky, pohár bieleho od pezinských vinárov, trochu dobrej
muziky a jedno prekvapenie.

Tešia sa na Vás
organizátori
Iniciatíva Skládka nepatrí do mesta.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piatok - 18. júl 2008, Trenčín - FESTIVAL POHODA

BIELA VRANA: Ocenenie Aliancie Fair-play získali pezinskí aktivisti
a sudca Mojš

Pezinskí aktivisti proti plánovanej skládke a sudca Krajského súdu v Banskej Bystrici Alexander Mojš získali na trenčianskom festivale Bažant Pohoda premiérové ocenenie Biela vrana. Udelila ho aliancia Fair-play, určené je pre ľudí, ktorí menia spoločnosť k lepšiemu a spôsobujú si pritom veľké osobné problémy. Aj preto ocenenie odovzdal člen českého legendárneho zoskupenia Pražský Výběr a bývalý politik Michael Kocáb.

http://www.pluska.sk/aktuality/pohoda-ocenenie-biela-vrana-ziskali-pezinski-aktivisti-a-sudca-mojs.html

http://dnes.atlas.sk/slovensko/verejna-sfera/212590/bielu-vranu-2008-ziskali-obcania-pezinka-a-sudca-mojs

http://www.slovacivosvete.sk/338/sprava-tasr.php?sprava=87484

http://www.orangeportal.sk/dnes/news/article.dwp?level1=72460&level2=72464&article=2051627

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
piatok - 11. júl 2008, SME.sk
Kontroverzný Kočner je opäť v ďalšej kauze
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
štvrtok - 10. júl 2008, SME.sk

Pezinčania uvítali vyhlásenie Kočnera o zastavení výstavby skládky

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
štvrtok - 10. júl 2008, SME.sk
Krátko z domova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
streda - 9. júl 2008, SME.sk

Markíza: Stop prácam na skládke v Pezinku do rozhodnutia inšpekcie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
pondelok - 30. jún 2008, SME.sk
Rozhodnutie o zastavení prác na skládke stále nedoručili
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
štvrtok - 26. jún 2008, HOSPODÁRSKE NOVINY, Róbert Kotian

Rozhovor so Zuzanou Čaputovou

O súboji malého mesta s veľkými zo Smeru
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
štvrtok - 26. jún 2008, HOSPODÁRSKE NOVINY, Róbert Kotian
Malé mesto proti veľkým mužom v pozadí
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
streda - 25. jún 2008
Protest PROTI SKLÁDKE pred Úradom vlády SR - reakcie médií

http://www.sme.sk/c/3946035/proti-pezinskej-skladke-protestovalo-pred-vladou-200-ludi.html

http://www.sme.sk/c/3947438/Kto-da-Pezinku-sancu.html

http://www.ct24.cz/svet/19956-ve-slovenskem-pezinku-stavi-skladku-lidem-pod-okny/

http://www.bleskovky.sk/cl/10/273507/Pred-Uradom-vlady-opat-protestovali-proti-skladke-v-Pezinku-

http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/14747/Problem-pezinskej-skladky-bude-riesit-Fico-Izak-a-Kalinak.html

http://www.tasr.sk/videozone/?a=1797

http://www.sme.sk/c/3948372/SDKU-V-Pezinku-rastie-skladka-vladnych-slubov.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
streda - 25. jún 2008
Fotogaléria: Protest PROTI SKLÁDKE pred Úradom vlády SR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
streda - 18. jún 2008, SME.sk
Fotogaléria: Napriek zákazu skládku stavajú! Začali klásť fóliu!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ POKRAČOVANIE PRÍSPEVKOV NA ĎALŠEJ STRANE
KONTAKT: skladkanepatridomesta@zoznam.sk